חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חזון יעדים ומטרות האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

חזון האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

לחתור לחברה שבה כלל האוכלוסייה הזקנה במדינת ישראל תחיה חיים בעלי משמעות, בכבוד, בעצמאות מרבית, במעורבות ובחברה שוויונית.

יעדי האגודה ומטרותיה

ידע, מידע ומחקר

לפתח, לקדם ולהפיץ את הידע המחקרי, המקצועי והיישומי בתחום הזקנה, תוך דגש על רב-מקצועיות ובין-מקצועיות

לקדם ולהפיץ את המודעות של החברה לאתגרים שיש בהזדקנות ולהזדמנויות שהיא טומנת בחובה

לקדם את המידע לגבי השונות האתנית, התרבותית והכלכלית בזקנה ובחשיבות לשמירה על קידום הצרכים של כלל האוכלוסייה המזדקנת, המשפחות והקהילות שלה

איכות חיים וחוסן

לפעול לשיפור איכות חיים מיטבית של האוכלוסייה המזדקנת בישראל

להגן על זכויות של האוכלוסייה המזדקנת בישראל. להילחם בתופעות כמו גילנות, אפליה, התעללות והזנחה מפאת גילם

לקדם את הבנת חשיבות החוסן האישי החברתי והכלכלי בתהליך ההזדקנות בשגרה ובמצבי משבר וחירום

מקצוע הגרונטולוגיה ואנשי המקצוע העוסקים בתחום

לפתח, לקדם, לאגד ולחזק את מקצוע הגרונטולוגיה

לטפח מומחיות בתחום הזקנה גם בקרב אנשי מקצוע שאינם גרונטולוגים.

לקדם את ערכי הקוד האתי של הגרונטולוגיה.

מדיניות ושינוי חברתי

לקדם שיתופי פעולה ותיאום בין גופים ורשויות, המספקים שירותים לאזרחים ותיקים ומפתחים מדיניות כלפיהם.

לשמש כוח מניע בעיצוב מדיניות חברתית, לרבות ניסוח המלצות תאורטיות ומעשיות לנבחרי הציבור ולקובעי המדיניות.

לקדם מדיניות לצמצום פערים אתנו-דמוגרפים ולצמצום פערים בין מרכז ופריפריה.

להיות גורם אקטיביסטי בכל הנוגע לשינוי חברתי במעמדה של האוכלוסייה המזדקנת בישראל.

יוזמות וחדשנות

לקדם את המודעות והחשיבות לפיתוחים טכנולוגיים שיקדמו את איכות חיי האוכלוסייה המזדקנת.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן