חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר האגודה לגרונטולוגיה

תוכן עניינים

 1. תנאי השימוש באתר

קרא את התקנון ואת תנאי השימוש באתר בקפידה, שכן הגלישה באתר ובצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ובתנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון").

 • תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב, בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות/בשם תאגיד בו אתה נושא תפקיד, לבין האתר, בנוגע לגלישה ושימוש באתר, בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשב טאבלט וכיו"ב. כמו כן התקנון ותנאי השימוש חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר.
 • השימוש באתר לצורך הרשמה לחברות באגודה לגרונטולוגיה או לצורך השתתפות בכנסים שמארגנת האגודה, מוגבלת לנרשמים מעל גיל 18 ומעלה בלבד.
 • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 1. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני

אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר שבתחתית תקנון זה.

 1. הצהרות המשתמש

  • בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן:-
   • הגלישה באתר והשימוש בו הם באחריותך הבלעדית.
   • הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או הרשמה באמצעות האתר, הם נכונים עדכניים מדויקים ומלאים.
   • ככל ויהיה בכך צורך בשינוי פרטים, תעדכנם בפנייה לאתר.
  • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או את חלקה, אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
 2. סיום שימוש באתר

תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובת IP מסוימת) מכל סיבה או נימוק שהוא, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בעל עת, ללא הודעה ו/או אזהרה מראש.

 1. הרשמה לאגודה ו/או לכנסים מטעם האגודה, ותשלום

  • סכום ההרשמה לחברות באגודה לגרונטולוגיה ו/או הרשמה לכנסים שונים אותם מארגנת האגודה לגרונטולוגיה, ותנאי התשלום, מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את סכום ההרשמה ואת השירותים הניתנים באתר או להפסיקם, ללא הודעה מוקדמת.
  • תשלום באתר כפוף לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.
 2. מדיניות החזר, שינוי ובטול הרשמה

  • בקשה להחזר, שינוי או בטול הרשמה, יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  • החזר, שינוי או בטול הרשמה, יתאפשרו בהחזר כספי בטווח זמן של עד 7 ימי עסקים מיום ההרשמה.
  • ההחזר הכספי ייעשה באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הפונה, שאת פרטיו ימסור במעמד בקשת הבטול.
  • במידה וההחזר, השינוי או הבטול, יתבקשו לאחר 7 ימי עסקים מעת בצוע ההרשמה, בקשה להחזר, שינוי או בטול עסקה, יתאפשרו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  • החזרה כספית, שינוי או בטול הרשמה, יאושרו לאחר שהמשתמש יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  • האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
 3. דיוק/תיקונים טכניים ואחרים

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, ייתכן והמידע אינו שלם או לחילופין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 1. אחריות האתר

  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין התכנים או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע משימוש באתר, או מהסתמכות עליו, לרבות:-
   • שגיאות, טעויות ואי דיוקים;
   • נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או הרשמה באתר;
   • הפרעה בגישה לאתר או מהאתר;
   • כל באג, וירוס, 'סוס טרויאני' וכיו"ב שעלולים להיות מועברים לאתר ע"י צד שלישי כלשהו.
 1. מדיניות פרטיות

  • האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
  • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב- Cookies"") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. המידע הנמסר בעת שימוש באתר והמידע הנאסף ע"י האתר כאמור בפסקה זו, יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר".
  • המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:-
 • לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים שבו;
 • לתפעולו התקין של האתר;
 • לניתוח וניהול האתר באופן תקין;
 • לשיפור שירות המשתמשים באתר;
 • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירותים הניתנים בו;
 • לספק לך את המידע שבקשת או מידע נוסף, אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך מעת לעת;
 • לבצע סקרי משתמשים אשר האתר יערוך מעת לעת;
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים, ואך ורק לצורך מתן השירותים והשלמת הליך הרשמה שבוצע באתר, במקרים המפורטים להלן. העברת המידע לצדדים שלישיים תותנה בהתחייבותם להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר והמידע שנמסר להם.
  • האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:-
 • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
 • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים עפ"י חוק להעביר את המידע האמור (למשל, מכח צו בית משפט);
 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו, בכל הנוגע לאתר זה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אש תחייב חשיפת הפרטים;
 • אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל נסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מקרה שהאתר יסבור כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על-מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים, באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
 1. שיפוי

על המשתמש באתר יהיה לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה, שייגרמו למי מהם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת התקנון ע"י המשתמש.

 1. שונות

תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה.

צרו קשר

נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

פניות ניתן להעביר באמצעים הבאים:

שם: רות לוי  

כתובת:ת.ד. 3 קרית עקרון 7695001

טלפון: 03-5357161  

דוא"ל: igs@netvision.net.il

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן