חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אתגרים ערכיים ואתיים במתן טיפול לאנשים עם דמנציה מתקדמת בקהילה: השוואה בין שתי מסגרות לטיפול במרותקי בית: הוספיס בית והיחידה לטיפול בית

כותבים: ד"ר זוריאן רדומיסלסקי, ד"ר יעקב גילה, ד"ר ענבל הלוי הוכוולד, פרופ' רחלי ניסנהולץ-גנות

תקציר

רקע: בישראל, הטיפול באנשים עם דמנציה מתקדמת במסגרת הבית נעשה בעיקר על ידי יחידות לטיפול בית ובמקרים מסוימים, על ידי יחידות הוספיס בית, המהוות דרך חלופית למתן שירותים פליאטיביים. הטיפול מעורר דילמות לגבי הבחירה בין טיפול בעל אוריינטציה פליאטיבית לבין טיפול אינטנסיבי, מאריך חיים וכן דילמות לגבי רצונותיו והעדפותיו של האדם עם הדמנציה בנוגע לאופי הטיפול ומסגרתו.

מטרות: לתאר את האתגרים והדילמות בטיפול בשלבי סוף-החיים של אנשי הצוות ובני המשפחה המטפלים באנשים עם דמנציה מתקדמת.

שיטה: מחקר איכותני, במסגרתו בוצעו 81 ראיונות עומק, חצי מובנים, עם אנשי צוות ובני משפחה המטפלים באנשים עם דמנציה מתקדמת שנותחו בשיטת ניתוח תוכן.

  תוצאות: מהממצאים עלתה תמונה עשירה ומורכבת. מאמר זה מתמקד בשני מרכיבים של התמה העוסקת בתפיסת המרואיינים לטיפול מיטבי לאנשים עם דמנציה מתקדמת: (1) תפיסת מחלה הדמנציה כסופנית והתאמת הטיפול כנגזרת מתפיסה זו; (2) שיח בין אנשי הצוות לבין בני המשפחה בנוגע לבחירות ולהעדפות בשלבי סוף החיים.

סיכום ומסקנות: אנשי הצוות ובני המשפחה המטפלים מתמודדים עם קונפליקטים ערכיים, אולם המסקנות אליהן הגיעו שונות. בשתי מסגרות הטיפול (הוספיס בית והיחידה לטיפול בית), בני המשפחה ואנשי הצוות ביטאו הבדלים בנוגע להגדרת מחלת הדמנציה כמחלה-סופנית, הבדלים שהשפיעו על תפיסת המרואיינים באשר לרלוונטיות הטיפול-הפליאטיבי לאנשים עם דמנציה מתקדמת. הבדלים בתפיסות ביחס לאופי מחלת הדמנציה אף תרמו להתהוות קונפליקטים בנוגע להחלטות טיפוליות בשלבי סוף החיים. הקושי לזהות מהו רצון החולה ו/או לברר מהו עורר מחלוקות בין אנשי הצוות לבין בני המשפחה. תקשורת פתוחה בין אנשי צוות לבין בני משפחה, וכן של אנשי צוות בינם לבין עצמם, חיונית לגישור על פני הפערים הייחודיים בעת טיפול באנשים עם דמנציה-מתקדמת. היעדר תקשורת עלול לעכב מתן טיפול איכותי המבוסס על עקרונות אוטונומיה ושוויון לאנשים עם דמנציה מתקדמת ובני משפחותיהם.

מילות מפתח: דמנציה מתקדמת, דילמות אתיות, הוספיס בית, בני משפחה מטפלים, מחקר איכותני.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן