חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בישראל: חקר מקרה

המחבר: אופיר בנימין

תקציר

מחקר זה בדק את הרקע והסיבות שהובילו להצלחתם, ולאחר מכן לכישלונם, של הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בישראל, ביקש להסיק תובנות ממקרה זה ולעמוד על השלכותיו. השאלות אשר נבחנו במסגרת המחקר היו: (1) מהם שורשיה של התפתחות תופעת הביטוחים הקבוצתיים בישראל; (2) מהם הגורמים שהביאו לשינוי הדרמטי ביחס לביטוחים הקבוצתיים ומה היה הרציונל שעמד מאחורי ההחלטה לבטלם; (3) מהן השלכות הרוחב של נפילת הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים על המשק והחברה הישראלית ואילו השלכות אפשריות יש למקרה זה לתיאוריה, למדיניות ולפרקטיקה בנושא הביטוח ובכלל; (4) האם ניתן לחשוב על מתווה אחר לסוגיית הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים.

שיטת המחקר הייתה איכותנית ואיסוף הנתונים התבצע באמצעות הגישה המתודולוגית של 'חקר מקרה' (case-study) – גישת מחקר העוסקת בתצפית מעמיקה על מקרה בודד ועל פעילות אנושית מוגדרת במקום ובזמן. במסגרת המחקר רואיינו 11 אנשים שהיו מעורבים ב'מקרה' הנדון, דהיינו: קובעי מדיניות במשרדי הממשלה הרלוונטיים, אנשי מקצוע בתחומי הביטוח הסיעודי ונציגי ארגונים שהם (או שהיו) בעלי פוליסת ביטוח קבוצתית. כל הראיונות היו ראיונות עומק פתוחים אך חצי-מובנים, שהתבססו על מדריך ריאיון שהוכן מראש.

 מן הממצאים עלו חמש תמות מרכזיות: (1) מפגש האינטרסים: לידתה ופריחתה של תופעת הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בישראל; (2) היפרדות האינטרסים: ההכרה ההדרגתית של חברות הביטוח בבעיות המבניות של הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים; (3) השלכותיה הכלכליות הקשות של הקריסה; (4) המהלך שנקטה המדינה: חסרונותיו ויתרונותיו; (5) הצעות לפתרון.

ממצאי המחקר מלמדים, כי כל שלושת 'שחקני' המפתח בשוק הביטוח הסיעודי הקבוצתי – המפקח על הביטוח במשרד האוצר, חברות הביטוח ובעלי הפוליסות (=ארגוני העובדים), לא מילאו כהלכה את תפקידם ולא הגנו על זכויות המבוטחים.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן