חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גרונטולוגיה היסטורית: מצע למחקר עתידי בתחום החיבור שבין גרונטולוגיה והיסטוריה, ועל הדגמת החיבור בהקשר של זיקנה וזקנים ביישוב היהודי בארץ ישראל 1948-1918

המחברים: ישראל (איסי ) דורן, גליה שרוני

תקציר: 

המחקר הגרו-היסטורי הוא מחקר אינטר-דיסציפלינרי, המבקש להתמקד
בזיקנה ובזקנים מהפן ההיסטורי.
מטרתו של המחקר הנוכחי היא למפות את המקורות הגרו-היסטוריים
על אודות החברה היישובית בארץ ישראל, לנסח שאלות יסוד עיקריות בתחום
ולהביא ממצאי מחקר ראשוניים.
שיטת המחקר הגרו-היסטורית היא שיטת מחקר היסטורי המבוסס
על מקורות ראשוניים. אלו הם חומרי מקור שלא עברו עיבוד מחקרי ונוצרו
בתקופה הנחקרת. המקורות העלו ממצאים ראשונים ובתוכם אפיון זקני
ארץ ישראל המנדטורית כאוכלוסייה רב-גונית: מהגרים, ילידי הארץ, זקנים
יושבי עיר, זקנים המתגוררים בקיבוצים, יוצאי תימן ויוצאי רוסיה. ממצא
נוסף שעלה מהמסמכים שנסקרו נגע לעובדה, שההשתייכות למסגרות דתיות,
עדתיות ומוסדיות מוכרות העניקה תחושה של ביטחון ושל המשכיות. רבים
מהזקנים השתדלו לא פעם לדבוק בסימני הזיהוי החברתיים שלהם, כמו
השתייכות לארגון מסוים, מפלגה פוליטית או חוג חברתי ובכך ניסו לשמר
את מעמדם ואת עברם.
העיסוק במפה החברתית-יישובית של ארץ ישראל צריך לשאוף למבט
רחב ככל הניתן, הכולל גם את שולי החברה. בחינת קבוצת הזקנים תהיה
נדבך מהותי בחשיפת הסיפור של שולי החברה היישובית ותשפוך אור על
החברה ביישוב מנקודת מבט מחקרית שטרם נבחנה. ייתכן כי במחקר
זה תתגבשנה מסקנות בתחום ההיסטורי, שלהן יהיו השלכות גם על הבנת
הזיקנה בימינו.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן