חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הזדקנות וטכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) – מה משפיע על העמדות כלפי מחשבים?

כותבים: עירית ששון, אסתי גרינבאום ואודי גוברין

תקציר:
עולם הטכנולוגיה שתופס חלק הולך וגדל בחיינו, לא פוסח גם על האוכלוסייה המבוגרת בישראל. מכשירים ואמצעים ממוחשבים שמותאמים לגיל הוצעו כמקורות אפשריים לשיפור איכות החיים של הקשישים ותרומה בהיבטים בריאותיים, רגשיים וחברתיים. מטרת המחקר הייתה לבחון אם קיימים הבדלים בעמדות ובתחושות כלפי מחשבים בקרב מבוגרים שהשתתפו בקורס מחשבים ומבוגרים שלא לקחו חלק בקורס מסוג זה, ואם כן, מהם. כמו כן נבחנו גורמים נוספים: גיל, מין, השכלה, ותק השימוש במחשבים ותדירות השימוש. במחקר השתתפו 70 מבוגרים בני 88-59. לנבדקים חולק שאלון המאפיין את השימוש שהם עושים במחשבים ובודק את עמדותיהם כלפי מחשבים. נבחרה גישת המחקר המשולבת (mixed method) ונעשה שימוש בכלים כמותיים ואיכותניים.

ממצאי המחקר מצביעים על שימוש רב יותר באינטרנט, בדואר האלקטרוני ובאמצעי תקשורת בקרב נבדקים שהשתתפו בקורס מחשבים בהשוואה לאלה שלא עברו קורס כזה. בקרב משתתפי הקורס נמצאו גם עמדות חיוביות יותר כלפי מחשבים בהשוואה למבוגרים שלא השתתפו בקורס. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין משתתפי הקורס לנבדקים האחרים ביחס לתחושות כלליות כלפי מחשבים ולא נמצאה השפעה של גיל, מגדר או השכלה על עמדות ותחושות כלפי מחשבים בקרב כלל המשתתפים במחקר. על פי מודל רגרסיה מובהק סטטיסטית נמצא כי ותק ותדירות השימוש במחשבים הם מנבאים לעמדות ותחושות חיוביות כלפי מחשבים בקרב כלל משתתפי המחקר. הממצאים האיכותניים סייעו בפירוש התוצאות הכמותיות ובהבנת הגורמים העשויים להסביר תחושות חיוביות ושליליות כלפי מחשבים.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן