חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הליך האפוטרופסות לזקנים בראי תיאוריות התערבות בעבודה סוציאלית

המחברים: מיכל בראל, ישראל (איסי) דורון, רוני סטריאר

תקציר:

מאמר זה בוחן את הליך האפוטרופסות לזקנים ביחס לתיאוריות התערבות בעבודה סוציאלית, ומראה כיצד הכשלים בתחום נובעים מאי-ניהול ההליך על פי תיאוריות אלה. התערבות בעבודה סוציאלית מבוססת על הגדרת צרכים, שבהתאם להם מוגדרות תוצאות ההתערבות הרצויות, ומתוכן נגזרים האמצעים להשגתן. מבחינה זו אפוטרופסות אמורה הייתה להיות אמצעי למענה על הצרכים. אלא שבהליך האפוטרופסות התהפכו היוצרות והמענה קודם לצורך. במקום לשאול "מה הזקן צריך?" (שהיא שאלה המתמקדת בצורכי הזקן) השאלה היא "האם הוא זקוק לאפוטרופסות?" (שהיא שאלה המתמקדת במענה האפוטרופסות). כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו "הגולם קם על יוצרו" ובמקום שהכלי (האפוטרופסות) יותאם לצורכי הזקן, צורכי הזקן מותאמים לכלי (האפוטרופסות). המאמר מבוסס על ממצאי מחקר איכותני, שערך ניתוח שיח ביקורתי  (Critical Discourse Analysis) על תסקירי עובדים סוציאליים שהוגשו במסגרת הליכי מינוי אפוטרופסות לזקנים ושהמליצו על אפוטרופסות. המחקר נערך טרם שתוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אולם תוצאותיו לא ישתנו כפי הנראה גם לאחר התיקון כל עוד לא ישונו השאלות העומדות בבסיס ההליך.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן