חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הלקוח הזקן ומקומו ביחסי עורך דין-לקוח – על רקע שיח "המשפט והזקנה" החסר בדין המשמעתי ובכללי האחריות המקצועית של עורכי הדין בישראל

המחברת: מיטל סגל-רייך

תקציר:

ייצוג לקוחות זקנים מזמן אתגרים ייחודיים לעורך הדין המייצג, ולכן נדרשות מודעות ומיומנות בייצוגם. לא כל ייצוג של לקוח זקן כרוך באותן התמודדויות, אם כי יש מצבים שהם שכיחים יותר, המחייבים היכרות לצורך התמודדות ראויה באמות מידה מקצועיות גבוהות. עם זאת, כללי האחריות המקצועית של עורכי הדין אינם מנחים לגבי מצבים אלה, ואין בדין חובות ואיסורים קונקרטיים לאותן נסיבות. בהיעדר סטנדרט מקצועי קונקרטי, מועט העיסוק המשמעתי בהתנהלות לא מקצועית של עורכי דין בייצוג זקנים. גם בשיח המשפטי והמשמעתי הרווח חסרה "שפת" המשפט והזקנה.

מאמר זה מבוסס על מחקר שנערך כחלק מעבודת דוקטור במשפטים, שבמסגרתה נחקרו פסקי דין משמעתיים שניתנו ביחס לעורכי דין שייצגו לקוחות זקנים והוגשה נגדם תלונה שנדונה בהליכים משמעתיים. חקר פסקי הדין מחזק את הטענה בדבר שיח חסר בכל הקשור למשפט וזקנה כדיסציפלינה בכלל, ולחובות מקצועיות קונקרטיות כלפי לקוחות זקנים בפרט. במאמר מוצגים קווים כלליים של הדין המשמעתי של עורכי הדין בישראל. בהמשך מוצגים המתודולוגיה לביצוע המחקר, ממצאים עיקריים של המחקר ומסקנות מתוצאותיו.

המאמר עומד על שלושה מישורים שונים של ממצאי המחקר. המישור הראשון הוא היעדרו של הלקוח הזקן מההליך המשמעתי והחסמים המובנים בדרכי הגישה להליך זה. המישור השני הוא היעדרם של כללים מקצועיים להכוונת עורכי הדין בייצוג זקנים. המישור השלישי, שהוא במידת מה תוצאה של השניים הקודמים, הוא היעדרו של שיח המשפט והזקנה מפסקי הדין המשמעתיים.

מטרת המאמר הנה לעמוד על מקומה של דיסציפלינת המשפט והזקנה בשיח הבוחן את התנהלותם המקצועית של עורכי הדין במישור המשמעתי. המסקנה המרכזית מהממצאים שתוארו, היא שכחלק מהמשך פיתוח דיסציפלינת המשפט והזקנה, יש מקום להגדיר מחדש את מעמדו של הלקוח הזקן ואת החובות המקצועיות של עורך דינו כלפיו. ייצוג לקוחות זקנים מאתגר את תפקידו המסורתי של עורך הדין, וכללי האחריות המקצועית של עורכי הדין ומרחב האתיקה המקצועית צריכים לתת ביטוי ומענה לאתגרים אלה.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן