חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסבאות הגדולה: תפיסת תפקיד הסבים הגדולים והקשר לאיכות חייהם בהשוואה לסבים

המחברות: אהובה אבן-זהר ואילה (צורית) גארבי

תקציר:

עם העלייה בתוחלת החיים גדלה אוכלוסיית הזקנים והתופעה של ארבעה דורות במשפחה הפכה נפוצה. מטרת המחקר הייתה לבדוק מהי תפיסת התפקיד של סבים גדולים ביחס לניניהם והאם יש קשר בין משמעות הסבאות הגדולה לאיכות חייהם בהשוואה לסבים.

במדגם נכללו 103 סבים גדולים בגיל ממוצע 81.9 שהיוו את קבוצת המחקר, ו-111 סבים בגיל ממוצע 62.6 שהיוו את קבוצת ההשוואה. משמעות תפיסת התפקיד של הסבאות הגדולה נבדקה באמצעות שאלון תפיסת הסבאות (Findler, Taubman-Ben-Ari, Nuttman-Shwartz, & Lazar, 2013). הערכת איכות החיים נבדקה באמצעות שאלון איכות חיים של ארגון הבריאות העולמי אשר פותח בארץ על ידי בן יעקב ואמיר (2001). כמו כן נשאלו הנבדקים שאלות בנוגע למצבם הסוציו-דמוגרפי.

מן הממצאים עולה שיש קשרים חיוביים בין הממד הסימבולי, הממד הקוגניטיבי והממד הרגשי בסבאות הגדולה לבין הממד ההתנהגותי הכולל תמיכה רגשית ואינסטרומנטלית והעשרה תרבותית. כאשר הסבאות הגדולה נחווית כמשמעותית ונתפסת כגורם של המשכיות למשפחה, וכאשר הסבים הגדולים חשים יותר רגשות חיוביים כלפי ניניהם, הם יעזרו לנינים באופן מעשי. עם זאת, הסבים הגדולים חווים את הסבאות כמשמעותית פחות מהסבים, ותמיכתם בנינים פחותה מתמיכת הסבים בנכדיהם. בנוסף לכך, נמצאו קשרים חיוביים בין הממד ההתנהגותי לאיכות החיים הן אצל סבים גדולים והן אצל סבים. מבחני הרגרסיה הראו כי ככל שהמצב הבריאותי והכלכלי של הסבים הגדולים טוב יותר וככל שהם משכילים יותר ומרגישים רגשות חיוביים כלפי ניניהם, כך איכות חייהם טובה יותר. באשר לסבים, ככל שמצבם הבריאותי והכלכלי טוב יותר וככל שהם עושים פחות ויתורים למען תפקידם כסבים אולם תומכים רגשית ואינסטרומנטלית בנכדיהם וכן מעשירים אותם תרבותית, כך איכות חייהם גבוהה יותר.

תוצאות המחקר מצביעות על תפיסת סבאות גדולה כעל תפקיד משמעותי ובעל חשיבות, התורם לסבים הגדולים.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן