חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העמותות המקומיות למען הזקן בישראל – מאפיינים עיקריים, גיוס תרומות והפעלת מתנדבים

הכותבים: יצחק בריק ומרים גרינשטיין

תקציר:

מאמר זה עוסק בתרומתן הייחודית של העמותות המקומיות למען הזקן בישראל, תוך התמקדות במאפייניהן, בגיוס תרומות, באיתור מתנדבים ובהפעלתם. קיימות בארץ 124 עמותות למען הזקן, שרובן הוקמו על ידי אשל. העמותות עוסקות בפיתוח ובהפעלה של שירותים לזקנים בקהילה, בכללם מרכזי יום, קהילות תומכות, תוכניות לקידום בריאות וטיפול בית. עמותות אחדות מפעילות גם דיור מוגן ובתי אבות. במאמר מוצגים המאפיינים הארגוניים של העמותות, מצבן הכספי ופעולותיהן. בהמשך מובא ניתוח פעולתן של העמותות בגיוס תרומות ובגיוס והפעלה של מתנדבים.

מטרת המחקר היתה להציג מידע אודות העמותות המקומיות למען הזקן מבחינת המבנה הארגוני שלהן, השירות שהן מספקות ותרומתן הייחודית בגיוס תרומות ומתנדבים.

המחקר בוצע באמצעות שאלונים שנשלחו לכל העמותות למילוי. הנתונים נאספו בחודשים אפריל-ספטמבר 2007, והנתונים הכספיים מתייחסים לשנת הכספים 2005. שיעור העמותות שענו על השאלון היה 85%.

הממצאים העיקריים מראים שההכנסה הכוללת של העמותות שנבדקו היתה 341 מיליוני שקלים, כשמתוכם 7 מיליוני שקלים באו מתרומות. 32 עמותות לא גייסו תרומות כלל. גויסו 6,500 מתנדבים, 77% מהם מעל גיל 65.  יותר ממחצית העמותות מעסיקות אנשי מקצוע בהתנדבות.

87% מהעמותות מפעילות מרכזי יום, 75% קהילות תומכות, 64% מפעילות תוכניות של פעילות גופנית ו-63% מפעילות מועדונים. 26% מהעמותות מפעילות שלושה שירותים קהילתיים עיקריים: טיפול בית, מרכזי יום וקהילות תומכות.

המסקנות העיקריות מהמחקר הן שהעמותות מספקות מגוון רחב של שירותים. מספר המתנדבים בכל העמותות בישראל למען הזקן נאמד ב-8,000 איש ויש להם תרומה משמעותית בניהול ובהפעלה של העמותות. לעומת זאת, היקף התרומות שהעמותות מגייסות הוא נמוך ונאמד ב-12.5 מליון שקלים בכל העמותות בארץ. עמותות לא מעטות אינן מגייסות תרומות כלל. מכאן שפוטנציאל הגיוס גדול משמעותית ממה שמגויס בפועל.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן