חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הערכת הכשירות הפיננסית בקרב אוכלוסיית המבוגרים והלוקים בירידה קוגניטיבית בעולם ובמדינת ישראל

הכותבים: 

פנינה מרום; פרופ' רחלי דנקנר; ד"ר אורן שוורץ, ; פרופ' (בדימוס) ירמיהו הייניק

תקציר:

רקע: על פי תחזית של ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2050 צפוי להתחולל שינוי דמוגרפי משמעותי בשל גידול באחוז הקשישים ביחס ליתר האוכלוסייה. מגמת ההזדקנות העולמית וזו שבישראל מולידה סוגיות חברתיות- כלכליות שונות, בעיקר בשל העובדה שיותר קשישים יזדקקו בעתיד לסיוע במטלות היום-יום. סיבה מרכזית לכך היא ירידה בתפקודים קוגניטיביים אשר מתרחשת גם כחלק מתהליך הזדקנות נורמטיבי, ומשמעותה פגיעה ביכולות ביצוע של פעולות יום-יומיות המגדירות את מידת העצמאות של אדם בחייו. אחד ההיבטים המגדירים את דרגת העצמאות האישית של האדם הוא היכולת לניהול ולשליטה פיננסיים.

מטרה: מאמר סקירה, ליצירת היכרות עם הנושא של 'הערכת הכשירות הפיננסית' וסקירת הכלים והמודלים הקיימים בעולם לשם אמידת הכשירות הפיננסית והסוגיות המרכזיות בתחום. המאמר יתייחס גם לאופן שבו הנושא מטופל בישראל ויציע חלופה ראויה בצורת מודל מקיף לביצוע הערכה זו.

הגדרה: כשירות פיננסית מוגדרת כיכולת לניהול עצמאי של עניינים כספיים ומערבת טווח רחב של מיומנויות מעשיות, קונספטואליות ושיפוטיות, החל ממטלה פשוטה, כגון זיהוי מטבעות, וכלה במיומנויות מורכבות, כגון ניהול חשבון בנק וזיהוי הונאות כלכליות.

חשיבות הנושא וסוגיות מרכזיות: פגיעה בכשירות הפיננסית עלולה להוביל להשלכות פסיכולוגיות, כלכליות ומשפטיות משמעותיות, המשפיעות על מטופלים ובני משפחותיהם. ירידה במיומנויות ניהול פיננסי יכולה להתרחש בכל מצב וגיל שבו יש חשד או ידיעה על פגיעה קוגניטיבית. ההזדקנות המואצת של האוכלוסייה מדגישה את חשיבות היכולת לאמוד את הכשירות הפיננסית באופן כמותי ואובייקטיבי. הספרות המקצועית מציעה כלים שונים להערכת הכשירות הפיננסית, הכוללים את התחומים השונים המרכיבים אותה. למרות זאת, נכון להיום, אין תקן מוסכם ועולמי להערכת כשירות פיננסית בקרב האוכלוסייה המבוגרת. בשל כך, בישראל כיום לא מבוצעת הערכה זו כחלק מהערכה הקוגניטיבית בקרב מבוגרים, במידה רבה בשל היעדר כלי מתוקף בשפה העברית לביצוע הערכה זו.

מסקנות: למדידה מדויקת של מצב הכשירות הפיננסית בעזרת כלי ייעודי ישנה חשיבות רבה בגלל השפעתה המשמעותית על האיתנות הפיננסית ועל החוסן הפסיכולוגי של מטופלים ובני משפחותיהם. לכן, יש לפעול לטובת בחירת כלי מתאים, מקיף וזמין, כגון שאלון ה-NADL-F, שיתוקף באופן המקובל בשפה העברית ויאפשר לבצע הערכה זו.

מילות מפתח: כשירות פיננסית; קשישים; הזדקנות; ירידה קוגניטיבית; אוטונומיה של הפרט.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן