חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקשר בין האופי המשפטי-כלכלי של מוסדות סיעודיים בישראל לבין מאפייני התנהלותם הכלכלית

המחברים: אביעד טור-סיני ואפרת מורג

תקציר:

רקע: התנהלות כלכלית בשוק מוסדות הסיעוד בישראל היא סוגיה שכמעט לא נחקרה בעבר. בעוד שתוחלת החיים בישראל היא מן הגבוהות במדינות המפותחות, ושיעור האוכלוסייה הנזקקת לפתרונות דיור סיעודיים הולכת וגדלה משנה לשנה, גדל גם הצורך בפתרונות דיור סיעודיים. בישראל, בדומה למדינות אחרות בעולם, מרבית המוסדות הסיעודיים פועלים בסקטור הפרטי ומנוהלים על ידי גופים פרטיים. שאלת ההבדלים באיכות הטיפול בין מוסדות סיעודיים, שהם מלכ"ר, לבין מוסדות סיעודיים פרטיים נחקרה רבות בעבר.

מטרת המחקר: לבחון את הקשר בין האופי המשפטי של המוסד הסיעודי (פרטי מול מלכ"ר) וההתנהלות הכלכלית של אותו מוסד.

השיטה: שיטת המחקר שאומצה במחקר זה הייתה של מחקר גישוש כמותני-תיאורי, אשר במסגרתו נותחו באופן תיאורי הדוחות הכספיים של שישה מוסדות סיעודיים, מחציתם מוסדות למטרות רווח ומחציתם מוסדות שלא למטרות רווח.

ממצאים עיקריים: ממצאי המחקר העיקריים מציגים תמונה מעורבת ולא חד-משמעית, והם אינם מחזקים באופן מובהק את השערת המחקר לפיה למרות ההנחה הרווחת שמוסד פרטי הוא בעל עליונות כלכלית-תפעולית על פני מוסד שהוא מלכ"ר, לא קיים שוני ברמת היעילות התפעולית- כלכלית של הארגונים הללו וכי כל הארגונים, בין אם הם פועלים למטרות רווח ובין אם לאו, דואגים לשיפור הרווחיות הכללית שתעצים את חוסנו הפיננסי של הארגון. אמנם ממצאי המחקר מציגים עליונות תפעולית לסקטור הפרטי, אך לגבי תמחור התעריף החודשי לדייר לא התקבלה תמונה חד-משמעית ואף נמצא, כי אין הבדלים משמעותיים בין המגזרים במספר היבטים תקציביים נוספים.

דיון ומסקנות: מסקנתו העיקרית של מחקר זה היא, כי על אף התפיסה המקובלת ביחס להבדלי ההתנהלות הכלכלית שבין מוסדות למטרות רווח לבין אלה שאינם כאלה בתחום המיסוד הסיעודי, הרי שהתמונה מורכבת ממה שניתן לשער. נדרש עוד מחקר רב כדי להבין ולהסביר את ההשלכות של ההבדלים בהתנהלות הכלכלית בין הסקטורים על שוק המוסדות הסיעודיים, וכיצד היא משפיעה על איכות הטיפול. כמו כן, יש לבחון את רמת היעילות התפעולית על מרכיביה השונים וחשיבותה לחוסנו הפיננסי של הארגון לשנים הבאות לצד בקרה ואיכות.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן