חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקשר בין עמדות אנשים לפני פרישה לגבי בחירה בפנסיה הונית או קצבתית לבין עמדותיהם כלפי סולידריות בין-דורית

המחברת: צליל זילברמן

 תקציר:

רקע: תוחלת החיים העולה מביאה עמה את אחת הסוגיות החברתית החשובות ביותר, שהיא הבטחת הביטחון הכלכלי של אנשים זקנים. במדינות רבות בעולם, המודל המקובל להבטחת ביטחון סוציאלי מורכב ממספר רבדים. מחקר זה מתמקד ברובד הפנסיה התעסוקתית, הממומן על ידי העובדים והמעסיקים. אחד השינויים המשמעותיים שנעשו במסגרת הרפורמות הפנסיוניות בישראל היה הגדלת חופש הבחירה האישי הנתון בידי המבוטחים. למרות הטלת הגבלות מסוימות, קיימת עדיין בידי המבוטחיםהפנסיוניים בישראל האפשרות האם לבחור בין פנסיה הונית לבין פנסיה קצבתית. לכל החלטה – הון או קצבה – יש יתרונות וחסרונות, אך מעבר להם מתעוררת דילמה העוסקת בקבלת החלטה זו ביחס למשמעותה בכל הנוגע למידת הסולידריות ה בין-דורית. תיאוריית הסולידריות הבין-דורית מתבססת על יחסי חליפין כלכליים וחברתיים, אשר יוצרים לכידות ותלות משפחתית. על כן נראה, כי הדאגה הנפשית, הכלכלית והפיזית בין בני המשפחה מלווה גם בצורך להעברה בין-דורית של כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו בקופות השונות.

מטרת המחקר: לנסות ולענות על השאלה המרכזית הבאה: האם קיים קשר בין רמת הסולידריות הבין-דורית לבין ההעדפה בין פנסיה הונית או קצבתית.

שיטה: מחקר זה התבסס על שיטת מחקר כמותנית ובדק מדגם נוחות של 245 גברים ונשים בני 70-60 שענו על שאלון מובנה וסגור, שהוכן במיוחד לצורך מחקר זה.

ממצאים עיקריים: בכל הנוגע לשאלת המחקר המרכזית, הרי שממצאי המחקר הצביעו שקיים קשר מובהק וחיובי בין רמת הסולידריות הבין-דורית לבין הנטייה להעדיף פנסיה הונית על פני פנסיה קצבתית. ממצא זה תואם גם את הספרות המחקרית העומדת בבסיס המחקר. לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בנטייה הפנסיונית להעדיף פנסיה הונית או קצבתית לפי הסטטוס המשפחתי או המצב הסוציו-אקונומי ולא נמצא קשר מובהק בין הידע, המודעות והכוונה לקבלת החלטות בין הון לקצבה.

דיון ומסקנות: ממצאי המחקר תומכים ומאוששים את המודל התיאורטי אשר טוען שקיים קשר בין הליכי קבלת החלטות פנסיוניים (בחירה בין פנסיה הונית לבין פנסיה קצבתית) לבין עמדות אישיות כלפי סולידריות בין-דורית. ממצאים אלה תומכים בטוענים שיש להעניק חופש בחירה פנסיונית, וזאת כדי לאפשר למבוטחים לבטא את העדפותיהם האישיות והמשפחתיות, אך בו בזמן להבטיח לכלל הפורשים קצבה מינימלית.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן