חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקשר בין צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי שואה לבין עמידות של בני הדור השני והשלישי

המחברים: תום שאשא-רובינשטיין, יובל פלגי ומירי כהן

תקציר:

המחקר הנוכחי בחן העברה בין-דורית של צמיחה פוסט-טראומטית ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי השואה. מטרת המחקר הייתה להשוות את מידת הצמיחה הפוסט-טראומטית של ניצולי השואה לזו של קבוצת ההשוואה ואת מידת העמידות של בני הדור השני והשלישי לזו של קבוצות ההשוואה. בנוסף לכך, נבדק האם צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי השואה מנבאת עמידות אצל ילדיהם ונכדיהם.

במחקר השתתפו 156 נבדקים:­­­ 93 ממשפחות ניצולי השואה (31 בכל דור) ו-63 ממשפחות שלא חוו את השואה (21 בכל דור). הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שכללו שאלון עמידות (Block & Kremen, 1996), שאלון צמיחה פוסט-טראומטית (Tedeschi & Calhoun, 1996) ושאלון דמוגרפי.

ממצאי המחקר הראו כי ניצולי השואה הציגו מידה גבוהה יותר של צמיחה פוסט-טראומטית לעומת קבוצת ההשוואה. כמו כן, בני הדור השלישי לניצולי השואה הציגו מידה גבוהה יותר של עמידות לעומת קבוצת ההשוואה. עם זאת, בקרב בני הדור השני לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית מקבוצת ההשוואה בממוצע העמידות. בבחינת ההעברה הבין-דורית של צמיחה פוסט-טראומטית ועמידות נמצא כי צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי השואה ניבאה עמידות בקרב בני הדור השלישי, אולם לא ניבאה עמידות בקרב בני הדור השני.

ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שצמיחה פוסט-טראומטית ועמידות קשורות זו לזו בצורה דיפרנציאלית. מהשוואת המשפחות של ניצולי השואה למשפחות אשר לא חוו את השואה, בולטת עמידותם של בני הדור השלישי למשפחות ניצולים. הממצאים מציעים כי בעוד שבקרב בני הדור השני, שנשאו את נטל הטראומה של הוריהם, הצמיחה של ההורים לא נמצאה קשורה לעמידות, בקרב הדור השלישי צמיחה של הסבים הייתה קשורה לעמידות גבוהה יותר. ממצאים אלו מתווספים לידע הקיים ביחס להעברה של אלמנטים של צמיחה בעקבות חשיפה לאירועים טראומטיים.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן