חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

השפעת הרשת החברתית על שביעות-רצון מהחיים בקרב קשישים מהגרים מדרום אמריקה: השוואה בין מהגרים ותיקים לחדשים

כתבה: אילא קרמל – שיפמן

תקציר

מטרת מחקר הנוכחי היא לבדוק את הקשר בין המאפיינים השונים של הרשת החברתית לבין שביעות-הרצון מהחיים בקרב מהגרים קשישים מדרום אמריקה, תוך ביצוע השוואה בין מהגרים ותיקים לחדשים. בנוסף לכך, נבדק הקשר בין משתנים סוציו-דמוגרפיים ומשתני הגירה לבין שביעות-רצון מהחיים.

הנתונים נאספו באמצעות ראיון פנים אל פנים עם 100 קשישים עצמאיים המתגוררים במרכז הארץ ובדרומה. נעשה שימוש בשאלון מובנה שהורכב ממספר שאלונים: (1) שאלון סוציו-דמוגרפי, (2) שביעות-רצון מההגירה, (3) הסיבות להגירה, (4) הרשת החברתית בישראל, (5) הערכת שביעות-הרצון מהחיים.

הממצאים מלמדים כי המהגרים הוותיקים שבעי-רצון מחייהם יותר מאשר המהגרים החדשים. לא נמצא שוני בהרכב הרשת החברתית של הוותיקים לעומת החדשים. עם זאת, נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות במאפייני הרשת החברתית, בהתאם לוותק בארץ. כאשר מתייחסים לקשר שבין מאפייני הרשת החברתית לבין שביעות-הרצון מהחיים, עולה כי מספר מאפיינים של הרשת החברתית משפיעים באופן מובהק על שביעות-רצון מהחיים בקרב המהגרים החדשים. ניתוח המשתנים הסוציו-דמוגרפיים הראה כי להשכלה ולמצב בריאותי טוב היתה השפעה מובהקת על שביעות-הרצון מהחיים. גם המשתנים שביעות-רצון מההגירה וּוֶתק בארץ ניבאו את רווחתם של הקשישים.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן