חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כשהעולם קורס באחת – עולמם של נפגעי אירוע מוחי ראשון סמוך להתרחשותו

 כותבות: הניה תירוש, חוה גולנדר

תקציר

מטרת המחקר הייתה לתעד את מסלול ההתנסות  של נפגעי אירוע מוחי בתקופת הזמן הראשונה בסמוך לאירוע. (כחודש ימים) ובכך ייחודו.  מסלול המחלה מתאפיין בהופעה חדה ודרמטית של הסמנים הראשונים המושפעים ממיקום הפגיעה המוחית, היקפה ועוצמתה. האופי הדינמי של האירוע המוחי בעת התרחשותו מקשה על אבחון מדויק של היקף הנזק התפקודי ועל התווית הפרוגנוזה הצפויה. עולמם של נפגעי האירוע קורס באחת, והם נותרים בעמימות ובתוהו ובוהו באשר ליכולתם, ולהמשך חייהם.  מורכבות ההתנסות הכתיבה את הבחירה בשיטות מחקר איכותניות לאיסוף הנתונים. איסוף הנתונים התבסס על  ראיונות עומק חוזרים שהתקיימו עם  13 נפגעי אירוע מוחי ראשון. הראיונות, חצי מונחים, התקיימו בכמה מועדים : 48 שעות מאז קבלתם לבית-החולים, במהלך האשפוז ובמעקבים חוזרים לאחר ששוחררו מבית-החולים. למחקר נבחרו מרואיינים דוברי עברית, בהכרה מלאה שהיכולת המילולית שלהם נותרה שלמה. כמו כן הוערך מצבם התפקודי באמצעותBarthel Index  (B.I.) ונבדקה הערכה עצמית של מצבם באמצעות סולם של 10 דרגות. הממצאים מלמדים שלאחר חודש אצל רוב הנפגעים חל שיפור משמעותי בנתוני ה-B.I. ונמצאה הלימה בין מידת השיפור הגופני לבין השיפור בהערכה העצמית. בניתוח הנתונים זוהו חמישה ממדי תוכן: התחום הגופני, החברתי, הרגשי, המרחבי והטמפורלי. בוצע מעקב אחר ההשתנות של ממדים אלו בשלוש נקודות זמן שהסתמנו כקריטיות בהתקדמות: מיד עם התרחשות האירוע, במהלך ימי האשפוז ובתום החודש הראשון. המודל שגובש והורכב מ- 15 תאים לוגיים מלמד על מסלול החולי של נפגעי אירוע מוחי, על הקשיים שלהם ועל דרכי ההתארגנות שלהם בתקופת הראשונה והקריטית לפגיעתם. הכרת ההתנסות, הקשיים ודרכי ההתארגנות של נפגעי אירוע מוחי עשויה לסייע למטפלים לכוון את ההתערבות המקצועית ולכוון באופן סינכרוני ומתואם את מפת הטיפול למסלול החולי שעובר החולה במהלך הפרק הראשון והדרמטי של ההשתקמות מאירוע מוחי.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן