חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לא צעיר, לא חלוץ ולא פועל ציונות מזדקנת ביישוב בראי העיתון 'הד הציוני הותיק'

כותבת:

גליה השרוני

תקציר:

רקע: בשנים 1946-1920 הגיעו לארץ ישראל למעלה מ-411,000 יהודים. כ-12% מהם היו אנשים מעל גיל 51, וביניהם ציונים ותיקים שהקדישו שנים רבות לקידום ולהפצת הרעיון הציוני במולדתם. התפתחותה של הלאומיות באירופה מסוף המאה ה-18, מעידה על קשר הדוק בינה לבין גבריות, אך הגבריות לא נכרכה עם זיקנה, להפך. העדפת הנעורים על פני הזיקנה הגלותית, נתפסה כתנאי הכרחי לחידוש פניה של האומה, ובארץ עוצב האידיאל התרבותי של הגבריות בדמותו של החלוץ הצעיר, החזק, עובד האדמה והפועל למען הקולקטיב. מטרתו של מאמר זה היא להדגים את החיבור שבין מגדר: גבריות-גיל זיקנה, כפי שעלה אצל הציונים הוותיקים, ומתוך כך להצביע על דגם של גבריות מזדקנת שהתפתח ביישוב.

שיטה: ארגוני הציונים הוותיקים הוציאו לאור עיתונים משלהם ששימשו במה לביטוי מחשבותיהם על החיים בארץ. ניתוח תוכני של העיתונים חשף ייצוגים של זיקנה גברית בציבוריות היישובית. עוד נעשה שימוש בעיתונות היישוב הכללית ובמסמכי ארכיון של הציונים הוותיקים, שמדגישים נושאים מרכזיים שעלו בכתיבתם.

ממצאים: הציונים הוותיקים הכירו בזקנתם. הפנמת קטגוריית הזהות הזו הניעה אותם להקים אגודות של ציונים ותיקים ולפעול למען עצמם. האגודות ביקשו להעלות לסדר היום הציוני את תביעות הוותיקים להכרה בתרומתם למפעל הציוני מחד גיסא, ואת בקשתם לעזרה בחיים בארץ מאידך גיסא. הוותיקים הציגו גבריות מזדקנת, עירונית ועסקנית, שטיפחה את עברה, ובו בזמן חיפשה את מקומה בהווה היישובי. ייצוגי הגבריות שעלו מכתביהם התבטאו בנושאים, כמו: הגירה ועבודה בגיל זיקנה, גולה וארץ ישראל, וציונות נשית זקנה מול ציונות גברית זקנה.

מסקנות: ההתאגדות על בסיס גיל הייתה אחד מביטויי הזיקנה שהופיעו ביישוב במהלך שנות ה-30, והיא העידה כי אנשים ביקשו להזדקן בחברת מי שאיתו הם חלקו את עברם. נראה כי הישגיהם הממשיים של אגודות הוותיקים היו מוגבלים, אך הפומביות שנתנו לזקנתם, העלתה שלזיקנה יש מגדר, גברי במקרה זה, ושגבריות אינה רק חלוציות צעירה, אלא יש לה גם גרסה זקנה. לא רק גבריות זקנה הציעו הציונים הוותיקים, כי אם גם לאומיות זקנה שסביבה הם התאגדו, עליה הם כתבו בעיתונם, והיא ששימשה חוט מקשר בין חייהם בגולה לחייהם החדשים בארץ כגברים מזדקנים. 

מילות חיפוש: ציונות, זיקנה, גבריות, ארץ ישראל המנדטורית

 

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן