חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מודל אקולוגי להסבר הקשר בין מוקדי עוצמה לבריאות נפשית: ניתוח משווה בין פורשים לפורשות מהעבודה

כותבים: ליאת קוליק, פרופ' אמריטה

מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לבחון את תרומתם של מוקדי עוצמה להסבר בריאות נפשית בפרישה במבט המשווה בין פורשים לפורשות. מוקדי העוצמה שנבחנו התכנסו אל תוך שלוש מערכות אקולוגיות: מערכת הכרונו – הערכה של הרווח במשאבים בפרישה במגוון תחומים לעומת תקופת העבודה ושביעות רצון מהעבודה בעבר; מערכת המיקרו – יחסי הכוח בזוגיות ונוכחותם של איש או אשת סוד בחיי הפורשים; המערכת האונטוגנית – תחושת משמעות בחיים בתקופת הפרישה והערכתם של פורשים את המשאבים האבסולוטיים המצויים בידיהם.

 השיטה

מדגם המחקר כלל 160 פורשים בטווח של עד שמונה שנים לאחר הפרישה, מתוכם 78 נשים ו-82 גברים. נתוני המחקר נאספו על ידי מכון המחקר פאנלס מתוך מאגר החברים בפאנל האינטרנטי של המכון באמצעות קישור מקוון.

 ממצאים

 הממצאים מצביעים שהערכת הרווח במשאבים לאחר הפרישה, תחושת המשמעות בחיים, שביעות הרצון מתקופת העבודה ורמת המשאבים האבסולוטיים, קשורים בקרב פורשים ופורשות לבריאות נפשית. כמו כן, ככל שהבעל מעורב יותר בביצוע עבודות הבית, הבריאות הנפשית בקרב פורשים ופורשות רבה יותר. עוד נמצאו הבדלים מגדריים במוקדי העוצמה בתקופת הפרישה מהעבודה: פורשות מדווחות על רמות נמוכות יותר של בריאות נפשית ושביעות רצון מעבודתן בעבר לעומת פורשים, והערכתם של גברים את מידת השתתפותם בעבודות הבית ואת קבלת ההחלטות על ידם גבוהה מהערכת מעורבותם בהיבטים אלו על ידי  נשים. שיעור הגברים שעבורם נשותיהם מהוות אשת סוד גבוה משיעור הנשים שבעליהן משמשים עבורן איש סוד.

סיכום ומסקנות

במבט כולל גברים חווים מוקדי עוצמה רבים יותר מנשים בתקופת הפרישה, אך הממצאים מרמזים על כך, שהתלות הרגשית שלהם בנשותיהם רבה יותר. על בסיס הממצאים מוצעות המלצות לאנשי מקצוע המלווים פורשים ופורשות לאורך תהליך הפרישה.

מילות מפתח: פרישה, בריאות נפשית, יחסי כוח בזוגיות, משמעות בחיים, מגדר.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן