חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מחויבות לארגון, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים סוציאליים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים המטפלים בקשישים

כותבים: ענת פרוינד, ליטל בר אילן

תקציר

העלייה בתוחלת החיים ובאחוז הקשישים באוכלוסייה מעלה את הצורך לבחון את איכות השירות והתפקוד של העובדים הסוציאליים. מחקר זה מתבסס על ממצאי מחקרים קודמים לפיהם שביעות רצון מהעבודה, שחיקה נמוכה ומחויבות ארגונית גבוהה הנם משמעותיים להשגת עבודה מקצועית ויעילה.

מחקר זה מתמקד בניבוי המחויבות הארגונית – ההמשכית והרגשית  – על ידי שחיקה ושביעות רצון בקרב אוכלוסיית העובדים הסוציאליים בארגוני רווחה קהילתיים ובארגוני רווחה טוטאליים המטפלים בקשישים. בהמשך לכך, מטרת המחקר כפולה: 1. בחינת ההבדלים בשחיקה, שביעות רצון ומחויבות ארגונית בין עובדים סוציאליים משני סוגי הארגונים. 2. ניבוי המחויבות הארגונית על ידי משתנים סוציו-דמוגראפיים, שחיקה ושביעת רצון. לצורך כך הועבר שאלון עמדות לעובדים סוציאליים שעובדים עם קשישים בארגונים קהילתיים ובמוסדות טוטאליים בכל רחבי הארץ. 178 עובדים סוציאליים השיבו על השאלון.

בהתאם להשערות המחקר, נמצא כי קיים קשר שלילי בין רמת השחיקה של העובד הסוציאלי לבין רמת המחויבת הארגונית שלו – המשכית והרגשית – בשני סוגי ארגוני הרווחה המטפלים בקשישים: ארגונים קהילתיים ארגונים טוטאליים. בדומה לכך נמצא, כי קיים קשר חיובי בין רמת שביעות הרצון של העובד הסוציאלי לבין רמת המחויבות הארגונית שלו – ההמשכית והרגשית – בשני סוגי הארגונים.

חשיבות המחקר היא בממצא לפיו לא נמצאו הבדלים במשתני העמדות: מחויבות המשכית ורגשית לארגון, שחיקה ושביעות רצון, אצל העובדים הסוציאליים בהשוואה בין שני הארגונים: הטוטאליים והקהילתיים. משמעות הדבר, כי בקרב עובדים סוציאליים העובדים עם קשישים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים עמדות עבודה אלה לא מושפעות מסוג הארגון, אלא, כפי הנראה, ממשתנים אחרים. על-כן, יש לפנות ולחקור השפעתם של משתנים פרופסיונאליים על שחיקה, שביעות רצון ומחויבות ארגונית של עובדים סוציאליים שעובדים עם קשישים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים. חשיבות נוספת הנה במסקנה, כי יש להתייחס לארגונים קהילתיים המטפלים בקשישים ולארגונים טוטאליים המטפלים בקשישים כאל ארגונים בעלי מאפיינים דומים בהקשר לשחיקה, שביעות הרצון והמחויבות הארגונית – ההמשכית והרגשית – של העובד הסוציאלי כלפי הארגון.

 

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן