חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מטפלים בזקנים עם דמנציה החיים בקהילה: הקשר בין מוצא, רמת העומס ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים לבין איכות החיים

כותבים: קרינה בר, זיווה שפירא ואסתר-לי מרקוס

תקציר:
רקע ומטרות: רוב הזקנים חולי הדמנציה חיים בקהילה ועיקר עול הטיפול בהם מוטל על בני משפחה הקרובים להם. במחקרים שבדקו מטפלים עיקריים בחולי דמנציה דיווחו המטפלים על עומס רב ועל פגיעה באיכות חייהם. במקצת המחקרים האלה נמצאו הבדלים בין קבוצות אתניות ברמות העומס ובעומק הפגיעה באיכות החיים. בישראל טרם נחקר הקשר בין מוצא לאיכות החיים של מטפלים אלו. מחקר זה נועד להעריך את רמת העומס ואת איכות החיים של המטפל העיקרי בזקן עם דמנציה בקהילה, לבדוק אם יש הבדלים במשתנים אלו בין מטפלים ממוצא אשכנזי ובין מטפלים ממוצא ספרדי ולבדוק את הקשר בין משתנים סוציו-דמוגרפיים אחרים לבין איכות החיים באוכלוסייה זו.
שיטות: במדגם נכללו 99 מטפלים עיקריים המשתתפים בקבוצות תמיכה המיועדות לבני משפחה המטפלים בחולי דמנציה, מהם 65 ממוצא אשכנזי ו-34 ממוצא ספרדי. השיעור היחסי של הנשים בכלל המטפלים היה 80% בקרב האשכנזים ו-91% בקרב הספרדים; נתונים סוציו-דמוגרפיים ובריאותיים נדלו באמצעות שאלון. העומס על המטפל נמדד באמצעות שאלון למדידת העומס על המטפל ((Caregiver Strain Index – CSI (טווח 13-0, כשניקוד גבוה יותר משקף עומס גבוה יותר); איכות החיים נמדדה בשאלון למדידת איכות חיים של ארגון הבריאות העולמי (WHO Quality of Life-bref) ודורגה על פני ארבעה תחומים: הגופני, הנפשי, החברתי והסביבתי (סולם של 20–4 בכל תחום, כאשר ציון גבוה יותר משקף איכות חיים טובה יותר).
תוצאות: לא נמצא הבדל מובהק ברמות העומס ואיכות החיים בין נבדקים אשכנזים לבין ספרדים (רמות העומס: 8.68 ו-9.01 בהתאמה, p=0.58; איכות החיים בתחום הגופני — 13.63 ו-14.11 בהתאמה, p=0.42; בתחום הנפשי 13.20 ו-13.20 בהתאמה, p=0.99; בתחום היחסים

החברתיים 11.43 ו-12.08 בהתאמה, p=0.42; בתחום הסביבה — 13.72 ו-14.28 בהתאמה, p=0.26); בארבעת התחומים נמצא מתאם הפוך בין רמת העומס על המטפל לבין איכות חיים (גופני r=-0.41 ,; p


מסקנות: מטפלים בחולי דמנציה דיווחו על רמה גבוהה של עומס. נמצא יחס הפוך בין רמת העומס לארבעת תחומי איכות החיים. עוד קשורים לאיכות החיים: הערכה עצמית של המצב הבריאותי (בתחום הגופני, הנפשי והסביבתי), מגורים עם המטופל (בתחום היחסים החברתיים ובתחום הסביבה), מגדר (בתחום הגופני), הערכה עצמית של המצב הכלכלי (בתחום הסביבה) ומוצא (בתחום הסביבה). לא נמצא הבדל בין קבוצות המוצא ברמת העומס. יודגש כי אוכלוסיית המחקר היא תת-קבוצה של אוכלוסיית המטפלים ואין להכליל ממנה על ההשוואה בין העדות בכלל אוכלוסיית המטפלים בארץ. יש צורך במחקר עם מדגם גדול יותר שיכלול גם מטפלים שאינם משתתפים בקבוצות תמיכה.
סביבה).

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן