חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מעורבות בני זוג זקנים במתן טיפול במחלקה סיעודית

כותבים: אילה אליהו וחיה שוורץ

תקציר:
המאמר מציג ממצאים מרכזיים ממחקר שבחן מודל להסבר המעורבות של בני זוג זקנים במתן טיפול לבני/בנות זוגם השוהים במחלקה סיעודית-גריאטרית.
השערות המחקר: (א) מאפיינים אישיים של בני הזוג המטפלים יהיו קשורים לרמת המעורבות שלהם בטיפול בבן הזוג במחלקה הסיעודית. רמה גבוהה יותר של חוללות עצמית (Self Efficacy) אצל בני הזוג המטפלים, זיהוי תמורות רבות יותר ממתן הטיפול לבן הזוג ותפיסה גבוהה יותר של מחויבות המטפלים לקשר הזוגי – כל אלה יהיו קשורים לרמה גבוהה יותר של מעורבות במתן טיפול במחלקה הסיעודית.
(ב) מאפיינים סביבתיים של מסגרת האשפוז הסיעודית יהיו קשורים לרמת המעורבות בטיפול בבן הזוג במחלקה הסיעודית. מדיניות המאפשרת מעורבות של בני המשפחה וקרבה גיאוגרפית של מסגרת האשפוז למקום מגוריו של בן הזוג המטפל יהיו קשורות לרמה גבוהה יותר של מעורבות במתן טיפול במחלקה הסיעודית.
השיטה: במחקר השתתפו 100 נשים ו-60 גברים בני 60 ומעלה הגרים בקהילה ומטפלים בבן/בת זוג השוהה במחלקה סיעודית-גריאטרית יותר משלושה חודשים. המשתתפים נדגמו בדגימה לא אקראית מתוך 39 מחלקות סיעודיות בארץ. המידע נאסף באמצעות שאלון למילוי עצמי.

ממצאים: רמה גבוהה יותר של חוללות עצמית, מציאת תמורות רבות יותר ממתן הטיפול ומחויבות רגשית ומוסרית גבוהה יותר לקשר הזוגי ולמתן הטיפול נמצאו קשורות לרמה גבוהה יותר של מעורבות במתן טיפול במחלקה הסיעודית. כמו כן, נמצא שכאשר מדיניות המחלקה הסיעודית היא לעודד ולאפשר מעורבות של בני משפחה, ומסגרת האשפוז קרובה יותר למקום מגוריו של בן הזוג המטפל, מעורבות בני הזוג במתן הטיפול רבה יותר. בבדיקת התרומה היחסית של המשתנים להסבר רמת המעורבות בטיפול במחלקה הסיעודית, נמצא שלתפיסת המחויבות המוסרית התרומה הגבוהה ביותר, אחריה לתפיסת המחויבות הרגשית ולבסוף הקרבה הגיאוגרפית למחלקה הסיעודית.


מסקנות: בהתבסס על הממצאים, חשוב לפתח התערבויות מקצועיות מתוך הכרה בתרומתה הייחודית של תפיסת המחויבות הרגשית והמוסרית לקשר הזוגי ולטיפול של זקנים בבני זוגם. כמו כן, חשוב להבין שהקרבה הגיאוגרפית של מסגרת האשפוז למקום מגוריו של בן הזוג המטפל משמעותית להמשך מעורבותו במתן הטיפול. לבסוף, רצוי לאתגר את צוות המחלקה הסיעודית לגבש מדיניות שתספק אפשרויות והזדמנויות למעורבות בני הזוג במתן הטיפול, תוך מציאת איזון בין הצוות לבין בני הזוג המטפלים שיתחלקו ביניהם במשימות הטיפול.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן