חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט במדינת ישראל: סוגיות בנושא נגישות, אמון וגילנות

המחברות: מיכל סגל, שגית מור ושירה הנטמן

תקציר:

רקע: לנוכח הזדקנותה של החברה הישראלית עולה המודעות לחשיבותן של מערכות החוק והמשפט בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם של הזקנים בישראל ולשיפור מצבם.

מטרת המחקר: המחקר נועד לבדוק את עמדותיהם של זקנים  ביחס לנגישות מערכת החוק ובתי המשפט ואת מידת האמון שלהם במערכות החוק והמשפט בישראל. המחקר בדק את עמדותיהם של זקנים כלפי המערכת המשפטית באמצעות שתי שאלות עיקריות
: (1) מהן עמדותיה של אוכלוסיית הזקנים בישראל כלפי מערכת החוק ומערכת בתי המשפט? (2) האם ובאיזה אופן משפיעים משתנים סוציו-דמוגרפיים ומשתני רקע אישיים נוספים על עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ומערכת בתי המשפט?

השיטה: המחקר השתמש בשיטת מחקר כמותנית ונערך באמצעות מדגם נוחות של זקנים בצפון הארץ. חובר שאלון עמדות שכלל 33 היגדים הנוגעים לעמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט. השאלון הורכב משלושה תת-שאלונים: 1. שאלון משתנים דמוגרפיים; 2.שאלון שבודק עמדות כלפי מערכת החוק; 3. שאלון שבודק עמדות כלפי מערכת בתי המשפט. השאלון הועבר באופן ידני ל-219 זקנים.

תוצאות עיקריות: ממצאי המחקר מראים שעמדותיהם הכלליות של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט הנן שליליות, במיוחד בכל הנוגע לנגישות מערכת החוק ובתי המשפט. מממצאי המחקר עולה, כי זקנים אינם מבחינים בין מערכת החוק לבין מערכת בתי המשפט. הסבר אפשרי לממצא זה  אפשר למצוא בספרות המחקרית, ולפיו אנשים זקנים הם חסרי ידע באשר לאופן פעולתן של מערכת החוק ומערכת בתי המשפט. מפאת חוסר ידע זה הם אינם מודעים לשאלה מיהם ה"שחקנים" הפועלים בזירה המשפטית, וכתוצאה מכך הם אינם מבחינים בין שתי מערכות אלו. בבדיקת השפעת הגורמים הסוציו-דמוגרפיים על עמדות נמצא קשר בין עמדות חיוביות כלפי מערכת החוק ובתי המשפט לבין הכנסה גבוהה. בנוסף לכך נמצא שככל שהאדם הזקן משכיל פחות, כך הוא הביע עמדות חיוביות יותר.

מסקנות: המסקנה העולה מתוצאות מחקר זה היא שזקנים יימנעו מ"לתבוע" (to claim) ולמצות את זכויותיהם החוקיות באמצעות מערכת החוק ובתי המשפט, גם כאשר הם מכירים בכך שנפגעו זכויותיהם הם גם מזהים את האחראי לכך. על כן יש חשיבות רבה להבנת עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט, בעיקר בנוגע לסוגיית הנגישות וסוגיית האמון כלפי המערכות המשפטיות. כמו כן חשוב להרחיב את הידע של הזקנים לגבי אופן פעולתן של מערכות אלו, במטרה להגביר את מידת האמון שלהם באותן מערכות ואת מידת הלגיטימיות שהם מייחסים להן. לפיכך, על כל הגורמים המקצועיים העוסקים במיצוי ובמימוש זכויות של זקנים לזהות חסמים אלה ולבנות תכניות מותאמות לזקנים בתחום החינוך ובתחום המודעות הציבורית.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן