חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדות מטפלים במסגרות לטיפול ממושך כלפי התעללות בזקנים

המחברים:  שירי שנאן-אלטמן ומירי כהן

 תקציר:

 רקע: המודעות המקצועית והחברתית לתופעת ההתעללות בזקנים בישראל החלה בשנים האחרונות לעלות לסדר היום הציבורי. יחד עם זאת, רק מחקרים מעטים בחנו עמדות כלפי התופעה בקרב עובדים במוסדות לטיפול ממושך, אף שקיים ידע אמפירי כי עמדות עלולות להוות בסיס להתנהגות מתעללת.

מטרת המחקר: לבדוק עמדות של מטפלים במסגרות לטיפול ממושך כלפי התעללות בזקנים ולבחון את אופי הקשרים בין עמדות אלו לבין משתנים דמוגרפיים, משתני תפקיד, עמדות כלפי זקנים, שחיקה מקצועית ותפיסת שליטה.

אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו 208 מטפלים העובדים ב-18 מוסדות סיעודיים מאזור השרון ועד השפלה. לנבדקים הועבר שאלון בשפות עברית ורוסית שתכליתו לבחון עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים.

בנוסף ענו הנבדקים על שאלוני תפקיד, עמדות כלפי זקנים, שחיקה מקצועית, תפיסת שליטה ומשתנים דמוגרפיים.

כלי המחקר: שאלונים לבדיקת משתני תפקיד (קונפליקט בתפקיד, עמימות בתפקיד ועומס בעבודה), עמדות כלפי זקנים, שחיקה מקצועית, תפיסת שליטה ומשתנים דמוגרפיים ושאלון המבוסס על תסריטי מקרה (case vignette), לבדיקת עמדות כלפי התעללות בזקנים.

ממצאים: הציון הממוצע של עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים היה 3.24 (ס.ת. 0.59) בסולם 4-1. תוצאות המחקר מראות כי ככל שמטפלים במסגרות לטיפול ממושך חווים יותר עמימות בתפקיד, עומס בעבודה ושחיקה מקצועית, כך הם מביעים עמדות הנותנות יותר לגיטימציה להתעללות בזקנים. המשתנים הדמוגרפיים, משתני תפקיד, עמדות כלפי זקנים, שחיקה מקצועית ותפיסת שליטה הסבירו 15% מהשונות של עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים, כאשר קונפליקט בתפקיד, עמימות בתפקיד ושחיקה מקצועית נמצאו כמנבאים העיקריים. כמו כן, נמצא כי שחיקה מקצועית מהווה משתנה המתווך באופן חלקי את הקשר בין משתנה התפקיד לבין עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים, אך ישנה תרומה ייחודית נוספת למשתני התפקיד כשלעצמו בהסבר עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים. בנוסף, נמצא כי מטפלים יוצאי ברית המועצות לשעבר, בעלי מספר צאצאים גבוה ובעלי הכנסה נמוכה בהרבה מהממוצע, הביעו לגיטימציה גבוהה יותר להתעללות בזקנים.

       מסקנות: משתנים דמוגרפיים ומשתני תפקיד של מטפלים במסגרות לטיפול ממושך עשויים לסייע בהבנת עמדותיהם כלפי התעללות בזקנים. ממצאי המחקר סוללים דרך לפיתוח תוכניות הכשרה, הדרכה וסיוע המיועדות לשינוי ידע, עמדות והתנהגות של מטפלים במסגרות לטיפול ממושך, תוך התייחסות למשתנים המנבאים עמדות הנותנות לגיטימציה להתעללות בזקנים, כפי שנמצאו במחקר הנוכחי.


שם

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן