חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדות, רמת הידע ומידת החשיפה לזקנים של סטודנטים לרפואה

המחברות: עמית פורת ופרלה ורנר

תקציר:

רקע: רופאים ממרבית ההתמחויות מטפלים בחלק ניכר מזמנם בחולים זקנים. יש להניח כי טיפול מיטבי לזקן מושפע במידה רבה מהידע ומהעמדות של הרופאים כלפי הזקנים, ידע ועמדות שנרכשו במהלך לימודי הרפואה.

מטרות: מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשרים בין הידע, העמדות והחשיפה של סטודנטים לרפואה כלפי זקנים.

שיטות: זהו מחקר חתך רוחב (cross-sectional) שנערך במהלך שנת הלימודים תשס"ח. המחקר נעשה באמצעות שאלון אנונימי למילוי עצמי שהופץ בקרב כל הסטודנטים לרפואה בשנים א', ג', ד', ו' בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. הסטודנטים התבקשו למלא שאלון בן ארבעה חלקים שבדק עמדות, רמת ידע וחשיפה של הסטודנט לזקנים וכלל גם פרטים דמוגרפיים. המידע הוקלד למחשב ונותח תוך הסתייעות בתוכנת SPSS (לחלונות, גרסה 14). הניתוח הסטטיסטי כלל: סטטיסטיקה תיאורית – אחוזים, ממוצעים וסטיות תקן, וסטטיסטיקה היסקית – מבחני פירסון, תבחיני T ו-Anova, בהתאם לסוג המשתנה. מובהקות סטטיסטית נקבעה כ- p<0.05.

ממצאים: 198 סטודנטים מילאו את השאלון (היענות של 62%). נמצאו רמות ידע ועמדות בינוניות לגבי הזיקנה בכל שנות הלימוד. לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בידע לגבי זיקנה והזדקנות ביחס למספר שנות הלימוד. חשיפת הסטודנטים לרפואה לזקנים במהלך הלימודים ומחוץ ללימודים היתה נמוכה. נמצא קשר חיובי מתון מובהק מבחינה סטטיסטית בין חשיפה לזקנים וגיל לרמת הידע של הסטודנטים לגבי זיקנה ובין רמת הידע לגבי זיקנה לעמדות כלפי זקנים.

מסקנות. מתוצאות המחקר עלה כי רמות הידע והעמדות לגבי זיקנה בקרב סטודנטים לרפואה בבית הספר לרפואה בטכניון היו בינוניות בכל שנות הלימוד, כאשר רמת החשיפה לזקנים במהלך הלימודים ומחוץ ללימודים היתה נמוכה. תוצאות המחקר מדגישות את הצורך בפיתוח תוכנית לימודים רב-שנתית לשם הרחבת הידע על תהליכי הזיקנה ושיפור העמדות כלפי הזקן במקביל להרחבת החשיפה לזקנים.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן