חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צרכים דנטליים של קשישים נזקקים בישראל – ניתוח נתונים מתוכנית "חיוך מחדש"

המחברים: איילת ברג-ורמן, שלמה פ' זוסמן ואבי ששון

תקציר:

רקע: טיפולי שיניים לקשישים אינם כלולים כיום בסל הבריאות, ורק מיעוט של קשישים נזקקים מקבלים טיפול שיניים במימון שירותי הרווחה. עם זאת, קבוצת הגיל הזו מתוכננת להיכלל בסל של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. על פי המידע המועט שפורסם בספרות, מצב בריאות הפה של קשישים בישראל ירוד בהשוואה למצב במרבית המדינות המערביות. למרבית הקשישים יש תותבת וחלק ניכר מהם מדווחים שהיא מפריעה להם באכילה ובדיבור. המחיר והמודעות הנמוכה הם חסמים עיקריים לפנייה לקבלת שירות.

בשנים 2011-2008 הופעלה תוכנית "חיוך מחדש", המשותפת למשרד הבריאות, משרד הרווחה והמשרד לענייני גמלאים, שמטרתה לתת שירות דנטלי לקשישים נזקקים באמצעות מרפאות שיניים קהילתיות, ציבוריות וניידות. בשלוש שנות הפעלת התוכנית טופלו במסגרתה כ-2,000 קשישים שגרים בקהילה ועוד כ-500 קשישים ששוהים במוסדות לטיפול ממושך.

מטרות המחקר: לבחון מהו סל השירותים הדנטליים שמתאים לאוכלוסייה הזקנה, לפי: שכיחות בעיות דנטליות בקרב האוכלוסייה שקיבלה טיפול בתכנית, טיפולים שניתנו במסגרת התכנית ועלותם.

שיטת המחקר: ניתוח נתונים טיפוליים של כ-1,700 קשישים שטופלו במסגרת התכנית.

ממצאים: שיעור הטיפולים הפרותטיים שניתנו במסגרת "חיוך מחדש" הגיע ל-75% מכלל הטיפולים אצל קשישים שגרים בקהילה, ולשיעור גבוה אף יותר בקרב קשישים במוסדות לטיפול ממושך. גיל גבוה ומגורים במוסד הם המשתנים המנבאים לקבלת טיפול של הרכבת תותבת. העלות הכוללת של הטיפול שניתן לקשיש בקהילה הייתה דומה לזו במוסדות לטיפול ממושך והסתכמה בכ-4,000 ₪ בממוצע.

רלוונטיות הממצאים בהקשר של החוק: כאמור נשקלת הוספת טיפולי שיניים לקשישים לסל של חוק ביטוח הבריאות. הסוגיות העיקריות שנדונות בהקשר זה הן: האם השירות יהיה אוניברסלי, או שיסופק לאוכלוסיות ספציפיות? אילו שירותים ייכללו בסל? איזה תקציב יידרש למטרה שתיקבע? המחקר מספק מידע חיוני ונחוץ לגבי סוגיות מרכזיות, כמו צורכיהם הדנטליים של קשישים ועלויות הטיפול שנעשה בפועל.

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן