חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תמיכה חברתית וכוונות עזיבה של עובדי סיעוד בבתים סיעודיים: עומס נתפס, קונפליקט עבודה-משפחה ושחיקה כמתווכים

כותבים: ד"ר אמית גור, ד"ר דפנה הלפרין, ד"ר מיכל משיח-איזנברג

רקע: טיפול איכותי בזקנים במוסדות סיעודיים מהווה אתגר למערכת הבריאות בכלל ולמוסדות סיעודיים בפרט, כאשר תחלופת הצוות הסיעודי מהווה גורם היכול להשליך על איכות הטיפול.   

מטרת המחקר: לזהות גורמים המנבאים כוונות עזיבה בקרב צוות סיעודי במוסדות סיעודיים ולבחון האם תמיכה חברתית בעבודה תורמת להפחתת תחושת העומס, הקונפליקט בין עבודה-משפחה, ושחיקה ובכך עשויה להפחית את כוונות העזיבה.​

שיטה: מחקר חתך, כמותי ומתאמי בקרב מדגם נוחות של 166 אנשי צוות סיעודי במוסדות סיעודיים באזור הצפון, באמצעות מילוי שאלון סגור. נבדקו מתאמים בין המשתנים, נערך ניתוח רגרסיה מרובה לזיהוי הגורמים המנבאים את כוונות העזיבה וניתוח בגישת

תיווך מרובה לבחינת השערת התיווך בעזרת המקרו PROCESS.

תוצאות: נמצאו קשרים שליליים מובהקים בין תמיכת עמיתים לבין שחיקה ובין תמיכת מנהלים לבין שחיקה, וכן בין תמיכת מנהלים לבין עומס וקונפליקטים. בנוסף לכך, נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין העומס בעבודה לבין כוונות עזיבה, בין קונפליקטים עבודה-משפחה-עבודה לבין כוונות עזיבה ובין שחיקה לבין כוונות עזיבה. כמו כן, נמצאו קשרים שליליים מובהקים בין תמיכת עמיתים ותמיכת מנהלים לבין כוונות עזיבה. מניתוח הרגרסיה עולה, כי ניתן להסביר את כוונות העזיבה על סמך עומס, היעדר תמיכת מנהלים, קונפליקט עבודה-משפחה ושחיקה. בניתוח התיווך נמצא, שככל שתמיכת המנהלים גבוהה יותר כך העומס, השחיקה והקונפליקט עבודה-משפחה נמוכים יותר, ולכן כוונות העזיבה נמוכות יותר.

סיכום ומסקנות: תמיכת מנהלים מהווה גורם מרכזי בעבודתם של אנשי הצוות הסיעודי במוסדות סיעודיים ובשימורם. מומלץ להעלות למודעות המנהלים במוסדות סיעודיים את חשיבות הנושא ולקדם סביבת עבודה שתתמוך בכך. ניתן לעשות זאת באמצעות עיצוב תוכנית לפיתוח מנהלים אשר תכלול מתן כלים לטיפוח סגנון מנהיגות, אשר תמיכה בעובדים היא מרכיב מרכזי בה, ובכך לתרום לרווחת העובדים ולהפחתת כוונות העזיבה.

מילות מפתח: כוונות עזיבה, תמיכה חברתית בעבודה, קונפליקט עבודה-משפחה, עומס, שחיקה.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן