חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תעסוקת פורשים שיצאו לגמלאות פורשים (גברים בני 67+ ונשים בנות 62+) בשוק העבודה בישראל: נתונים, חסמים להשתלבותם והדרכים להתמודדות עמם

כותבים: פרופ' אמנון כספי

תקציר:
המאמר מבהיר את חשיבות המשך עבודתם של גברים בני 67+ ונשים בנות 62+ (להלן: פורשים) בשוק העבודה החופשי, במידה שהם מעוניינים בכך גם לאחר הסיום הכפוי של עבודתם. המשך העבודה הוא למען רווחתם הבריאותית והפיננסית ושיפור איכות חייהם, לתועלתם של הארגונים המעסיקים ולשיפור הנתונים הכלכליים ברמת המקרו: שיעורי תעסוקה, תפוקות, צריכה וחיסכון, אקטואריה פנסיונית ותשלומי ההעברה לזקנים מטעם המוסד לביטוח לאומי. סקירת הספרות הרלוונטית הקיימת, הכלכלית והגרונטולוגית גם יחד, מצביעה על מכלול היתרונות הטמונים בהמשך מעורבותם של הפורשים בפעילות כלכלית בשוק הפתוח. ההתנגדות של כלכלנים, מעסיקים ואחרים למעורבות זו מבוססת על תפיסות וסטריאוטיפים שראוי לבחון אותם מחדש. הדבר אמור בפרט לגבי ההנחות הבעייתיות שלפיהן העסקת פורשים גורמת ל"תפיסת" מקומות עבודה, עוצרת קידום וכרוכה בתפוקות נמוכות מכאן ובעלויות גבוהות למעסיק מכאן. במאמר יוצגו טיעונים המאששים את יתרונות שילובם של פורשים בשוק העבודה החופשי ואת התועלת שבהעסקת פורשים ברמות הפרט, הארגון והכלכלה הלאומית. על בסיס הנתונים שיוצגו נאמוד את תוספת העובדים ואת תרומתם הכספית לכלכלה. יוצעו כמה אסטרטגיות וטקטיקות להתמודדות עם החסמים לשילובם של הפורשים בשוק העבודה, תוך סקירה קצרה על נסיונן של מדינות אחרות וכמה רעיונות לעיצובה של מדיניות ציבורית.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן