חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפיסת האוטונומיה ושביעות רצון של אחיות העובדות במחלקות גריאטריות ובמחלקות פנימיות: האם יש קשר בין אלה לבין שיתוף אחיות בביקור רופאים?

המחברות: לאה קניאז'ישצ'א, סילביה קוטון ונילי טבק

תקציר

המאמר עוסק בקשר שבין שיתוף האחיות בביקור רופאים לבין שביעות הרצון מהעבודה ומהאוטונומיה בקרב אחיות העובדות מחלקות גריאטריות ופנימיות בביתי חולים בדרום הארץ.

מתוצאות המחקר עולה, כי קיים פער בין תפיסת האחות את תפקידה האידיאלי בביקור רופאים לבין ביצוע תפקידה בפועל. הפער מבטא קונפליקט תפקיד, הנוצר כאשר לממלא התפקיד יש ציפיות שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות התפקיד בפועל. דבר זה עלול להפחית את שביעות הרצון ואת האוטונומיה של ממלא התפקיד.

עוד עולה מהממצאים, כי קיים פער בין פעילויות מצויות לפעילויות רצויות, שאחיות העובדות במחלקות פנימיות רוצות לבצע בביקור רופאים, וכן קיים פער גם בין פעילויות רצויות, שאחיות העובדות במחלקות גריאטריות ומחלקות פנימיות רוצות לבצע בעת ביקור רופאים. כאשר הושוו האוטונומיה ושביעות הרצון מהעבודה בין אחיות העובדות במחלקות פנימיות ואחיות במחלקות גריאטריות, נמצא, שלאחיות העובדות במחלקות פנימיות האוטונומיה ושביעות הרצון גבוהות יותר מאשר אלה שנמצאו בקרב אחיות העובדות במחלקות הגריאטריות.

בביקור רופאים. המחקר מדגיש את הצורך בהגדרת תפקיד האחות בביקור רופאים, ומקומה המקצועי במערך זה. מומלץ לקבוע מדיניות אחידה למוסדות רפואיים בנוגע לשילוב אחיות בביקור רופאים. הדבר עשוי לתרום לשיפור שביעות הרצון והאוטונומיה של האחיות, המשתתפות בביקור רופאים, ולהעלאת מחויבותן המקצועית. המחקר יעזור בפיתוח ההתמקצעות בתחום הסיעוד, שתגביר את האוטונומיה ואת קבלת ההחלטות המקצועיות של האחיות המשתתפות בביקור רופאים.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן