חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפקידה של הסליחה לעצמי ולהורה הזקן בעת תהליך סידור מוסדי בבית אבות: "קפסולה בזמן" של ילד-הורה זקן

מחברות: ערבה עמר וליאת איילון

 מטרת המחקר: בחינת מקומה של הסליחה לעצמי והסליחה להורה בתהליך סידור מוסדי של ההורה הזקן מנקודת מבטם של הילדים הבוגרים.

שיטה: המחקר התבצע בשיטה איכותנית. הנבדקים היו 15 מבוגרים בגילאי 75-45, שהוריהם הזקנים נמצאים בתהליך סידור מוסדי במסגרת משרד הבריאות. הנבדקים נדגמו בדגימת קריטריון. איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות חצי מובנים.

ממצאים: תמה מרכזית שעלתה היא "קפסולה בזמן" של הורה-ילד, המציגה כיצד מול תהליך הסידור המוסדי, מתגבשת "בועה" שבה מתנהלת מערכת היחסים הורה-ילד. נראה כי ב"בועה" זו הזמן כמו עומד מלכת ושם נבחנות מחדש מערכות היחסים, טיב הקשר, עבר, הווה ועתיד וארגון מחדש של הדיאדה הורה-ילד במנותק כמעט מהסביבה. העומס הרגשי שבו שרוי המטפל העיקרי, שינוי הזהות ובלבול התפקידים נראים כגורמים לקושי לבקש או לקבל סליחה מההורה.

סיכום ומסקנות: מחקר זה הדגיש את התהליכים הפנים-משפחתיים שחווה הדיאדה הורה-ילד בשלב הטיפול בהורה המזדקן, המגיעים לשיאם בהחלטה על מיסוד. מקום הסליחה בתהליך הוא בעל חשיבות בהתייחס ליכולת לראות את ההורה כמכלול ומכך לבצע היפוך תפקידים ולהגיע לבשלות פיליאלית. חשיבותו היישומית של המחקר היא בתרומה לזיהוי מכשולים וקשיים בעת מימוש הסידור המוסדי של ההורה הזקן מצד ילדיו, לגיבוש ולאימוץ התנהלות אפקטיבית בלשכת הבריאות, אשר תמתן התנגדות זו. הבנה טובה יותר של התהליך תאפשר מתן מקום להתמודדות עם המצוקות העולות לצורך ייעול ההליך, כמו גם הקלה רגשית של המעורבים בו.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן