חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הוראות לכותבים

כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה הינו כתב עת שפיט, היוצא ארבע פעמים בשנה ומיועד לספק מידע מחקרי במדעי הזיקנה מהארץ ומהעולם, לדון בסוגיות מרכזיות ו/או ייחודיות לקשישים בישראל ולספק במה לשיח רב-מקצועי בנושא זיקנה והזדקנות. אנו שואפים כי כתב העת ישפיע על קידום המחקר בנושאים אלה, על איכות השירותים לזקנים ועל המדיניות החברתית בענייני זיקנה.

כתב העת מפרסם מאמרים מגוונים, תיאורטיים, מחקריים ויישומיים בנושאי זיקנה ובשלל תחומים משיקים: ביולוגיה ורפואה, מדעי החברה וההתנהגות, רווחה ומשפט, כלכלה ומדיניות, פילוסופיה והיסטוריה, עיצוב הסביבה והנדסת אנוש, טכנולוגיה מודרנית וכן אמנות וספרות. מדיניות כתב העת נקבעת על ידי חברי המערכת, המייצגים את ארבע החטיבות המרכיבות את האגודה הישראלית לגרונטולוגיה: ביולוגיה; רפואה ובריאות; מדעי החברה וההתנהגות; גרונטולוגיה יישומית.

המערכת מקבלת מאמרים שלא פורסמו בארץ וגם מאמרים שפורסמו בכתבי-עת בינלאומיים ותורגמו לעברית, לאחר קבלת ההסכמה מכתב העת המקורי, שבו פורסם המאמר. כמו כן, ניתן להתאים עבודות תיזה ודוקטורט לאחד מן הפורמטים של המאמרים המופיעים להלן. כל מאמר המגיע למערכת והעומד בקריטריונים המקצועיים הנדרשים, יעבור שיפוט חיצוני ולאחר מכן תתקבל החלטה על ידי העורך לגבי התאמתו לכתב העת. הקוראים מוזמנים להציע למערכת מאמרים מן הסוגים הבאים:

 1. מאמר מחקרי רגיל: מחקר ו/או סדרת מחקרים שבוצעו במתודולוגיה אמפירית כמותנית או איכותנית מקובלת. מאמר מחקרי רגיל יכלול עד 7,000 מילים, כולל דף פתיחה, תקציר ומילות מפתח (עד 5) בעברית ובאנגלית, טקסט (גוף המאמר הכולל את הכותרות: מבוא, שיטה, תוצאות ודיון), רשימת מקורות, ועד 5 טבלאות וגרפים.
 2. מאמר מחקרי מקוצר: יכלול מחקר אמפירי ממוקד וראשוני המביא תוצאות ממוקדות, ייחודיות ומעניינות. מאמר מחקרי מקוצר יכלול עד 2,500 מילים כולל דף פתיחה, תקציר ומילות מפתח (עד 5) בעברית ובאנגלית, טקסט, רשימת מקורות, טבלאות וגרפים (עד 2 פריטים שונים או מאותו סוג).
 3. מאמר סקירה: סקירת ספרות רגילה או סיסטמתית, שתסקור תחום מסוים ושתערוך דיון בסוגייה נבחרת (בתחום הפילוסופי, המחקרי, הרפואי, הטיפולי, המדיני, החינוכי, התרבותי וכו'). מאמר סקירה יכלול עד 8,000 מילים כולל דף פתיחה, תקציר ומילות מפתח (עד 5) בעברית ובאנגלית, טקסט, רשימת מקורות, ועד 5 טבלאות ו/או גרפים.
 4. מאמר דיווח על חידושים והתפתחויות בתחום היישומי (הערכת תוכניות, גישות מקוריות לטיפול, פיתוח התערבויות או שירות חדשני, ועוד). מאמרים אלו יכללו עד 4,000 מילים, כולל דף פתיחה, תקציר בעברית ובאנגלית, טקסט, רשימת מקורות, טבלאות, וגרפים (עד 2 פריטים שונים או מאותו סוג). השיפוט של מאמרים מסוג זה יתבסס על החדשנות, והיישומיות של המאמר.

 

 1. בנוסף לסוגי מאמרים אלו, ניתן להגיש גם טקסטים עבור ארבעה מדורים נוספים:
 2. נייר עמדה, (עד 600 מילים). סקירת ספרים, (עד 500 מילים). 3 . תגובות למאמרים שפורסמו בכתב העת (עד 500 מילים). 4. זיקנה ורוח (שיר או יצירה דומה). הגשת טקסט לאחד המדורים מחייבת תיאום עם עורך כתב העת.

דרך הגשת המאמרים:

 1. את המאמר יש לשלוח בקובץ Word 2010 או בגרסה מתקדמת יותר, בקובץ ששמו יורכב מעד שלוש מילים מכותרת המאמר, לכתובת הדואר האלקטרוני:  gerontology.editor@gmail.com
 2. על המאמר להיות מודפס ברווח כפול, בכתב Times new roman בגודל אות של 12, כולל דף השער ובהיקף מילים התואם את סוג המאמר.
 3. כל מאמר מחקרי יכיל את הכותרות הבאות: תקציר, מבוא, שיטה (נבדקים, כלים הליך) ודיון.

ניתן להוסיף כותרת של "הכרת תודה" לאחר הדיון ולפני המקורות, בה ניתן להודות לקרנות שתמכו במחקר, לנבדקים או אנשים שסייעו למחקר.

 1. יש להוסיף דף מידע בעברית ובאנגלית, שבו הפרטים הבאים: שם המאמר, שמות המחברים, תואר ושיוך אקדמי, מקום העבודה והתפקיד. יש להוסיף גם כתובת ומספרי טלפון בבית ובעבודה ודואר אלקטרוני של כל המחברים – כאמור הכל בעברית ובאנגלית.
 2. בנוסף יש לצרף דף פתיחה (title page) בעברית ובאנגלית ובו הפרטים הבאים: שם המאמר (באנגלית אות ראשונה בכל מילה מודגשת). שמות הכותבים עם מספור מוגבה (superscript). שיוך מוסדי ו/או אקדמי, המופיע לאחר מספור מוגבה (בהתאם לשיוך הכותבים). שם כותב מכותב עם פרטים על כתובת, כתובת מייל וטלפון (אופציונלי). ניתן על פי צורך להוסיף כהערת שוליים (footnote)  מידע רלוונטי נוסף כמו תרומה משותפת, גורם ממן וכדומה, או להוסיף מידע זה בסעיף הכרת התודה כפי שצויין בסעיף 3.    
 3. לכל מאמר יש לצרף תקצירים בעברית ובאנגלית (התקציר באנגלית לא ייכלל בספירת המילים). על התקציר לכלול עד 250 מילים, ואת ראשי הפרקים הבאים: מטרת המחקר, שיטה, תוצאות, סיכום ומסקנות. במאמרי סקירה ודיווח על חידושים ניתן לתת כותרות שונות.  תוכן התקציר בעברית צריך להיות זהה לתוכנו באנגלית.
 4. אזכור שמות של חוקרים, ומושגים בגוף הטקסט ייעשה בעברית ובסוגריים ירשם האזכור באנגלית. למשל: "רובין ושותפיו (Rubin et al., 2019) טענו כי…".  באזכורי המקורות המופיעים בסוגריים יש לרשום את שמות החוקרים בלועזית או בעברית, בהתאם לשפה שבה פורסם המקור.
 5. רישום המקורות, הלוחות וההערות ייעשה על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית .A.P.A. (גרסה 7) רשימת הנחיות מפורטת נמצאת באתר האגודה לגרונטולוגיה, בכתובת  gerontology.editor@gmail.com
 6. יש להוסיף לכל מאמר עד 5 מילות חיפוש ( בעברית ובאנגלית).

 

המאמרים שיתקבלו במערכת יימסרו לשיפוט עמיתים חיצוני. על בסיס המלצות השופטים וחוות דעת העורך, יתקבלו ההחלטות ביחס לפרסום המאמרים. המערכת שומרת לעצמה את הזכות להכניס תיקוני עריכה במאמרים. לכל אחד מהמחברים תישלח החוברת שבה פורסם המאמר פרי עטו.

בברכה,

פרופ' יובל פלגי

העורך הראשי של כתב העת

 

 

 

 

 

 

 

 

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן